Đối tác

Công ty thành viên

Địa chỉ liên hệ

Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đóng tàu Bạch Đằng

Số 3 Phan Đình Phùng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
bachdangshipyard@bsdy.com.vn